Zetheliusvägen 1

Kategori: Villa

Koordinater: 59.421550, 16.469277

Information om Zetheliusvägen 1

Torshälla 5:13

Bostadshus från slutet av 1800-talet (efter 1870) längs Nybyån. Byggt i en  och en halv våning av timmer, klätt med gul locklistpanel, vita knutar och spröjsade tvåluftsfönster. Sadeltak täckt med grön, valsad slätplåt . På östra och västra sidorna finns frontespiser, på västra sidan med balkong och på norra gaveln finns ett utbyggt vindfång. Entrén på östra sidan har minskats i storlek och försetts med modern dörr men ovanför denna sitter ett profilerat överstycke med konsoler. Byggdes som ”kamrerarebostad” för Nyby bruk.

Söder om bostadshuset, längs Nybyån, ligger en envåningsbyggnad från slutet av 1700-talet. Den är byggd i vinkel och klädd med rödfärgad locklistpanel, kraftiga, inklädda, vitmålade knutar och synliga vita knutlådor i fasaden, vita vindskivor och fönster. Sadeltak täckt med enkupigt tegel, tre svartmålade plankdörrar på östra långsidan och en på södra sidan. Lucka vill vinden på södra gaveln. Den spetsiga takvinkeln tyder på att taket tidigare varit täckt med halm eller vass. Enligt uppgift i värderingsunderlag från 1920 är en del av byggnaden av korsvirke med stenfyllning.

Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lilian Andersson