Stålvägen 6

Kategori: Arbetarbostad

Koordinater: 59.421550, 16.469277

Information om Stålvägen 6

Byggnader med kulturhistoriskt egenvärde:
Nyby – Bruksarbetarbostäder

Området väster om Nyby bruk innehåller ett trettiotal byggnader som uppfördes av Nyby bruk som arbetarbostäder. I anslutning till dessa ligger några uthus och jordkällare och brukets stora stallbyggnad, samt byggnader som troligen inrymt samlingslokal. Trots att flera av byggnaderna genomgått mycket stora förändringar är området intressant då det innehåller bostadshus från en nära hundraårig period (1830-1920) av brukets historia.
Tidstypiska stildrag från de olika perioderna då byggnaderna uppfördes är fortfarande urskiljbara trots tilläggsisoleringar och andra förändringar.
– – – – – – – – – – – – – –
Hammarsmeden 14
Flerfamiljshus i två våningar från ca 1900 av stående plank reveterat med brunrosa spritputs, vita fönstersnickerier. Sadeltak täckt med svart, valsad slätplåt, stora taksprång med synliga, profilerade sparrändar. Entré med skärmtak på östra sidan.

Huset hade från början två trappuppgångar från vilka man nådde fyra lägenheter om ett rum och kök på varje plan, samt två spisrum på vinden. Huset byggdes om 1956-57 samt periodvis upprustning 1981-86.

Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24.

 

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lilian Andersson