Hammarsmeden 30

Kategori: Ekonomibyggnader

Koordinater: 59.421550, 16.469277

Information om Hammarsmeden 30

Norr om ovanstående finns två uthuslängor av resvirke klätt med rödfärgad, liggande fasspontpanel. Den ena har ett tätspröjsat treluftsfönster på södra gaveln samt trappa ner till källare, längs västra sidan fem dörrar. Det andra ligger längre norrut och saknar källare. Väster om detta ligger fem jordkällare murade  av slaggsten.

Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24.

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lilian Andersson