Stålvägen 11

Kategori: Villa

Koordinater: 59.421550, 16.469277

Information om Stålvägen 11

Hammarsmeden 31
Envånings trähus uppfört på 1960-talet som en kopia av en äldre byggnad. Huset är klätt med rödfärgad locklistpanel, vita knutar dörr- och fönsterfoder samt spröjsade fönster. Sadeltak täckt med svart, falsad slätplåt. Huset har en entré på västra sidan samt två på södra gaveln.

På platsen fanns tidigare en reveterad 1½- våningsbyggnad som 1880 innehöll tre bostadsrum. 1920 användes det som gemensam bagarstuga och var då reveterad samt påbyggt drygt en meter med resvirke, bagarstuga var det in på 1930-talet.  1964 byggdes huset till i södra delen med badrum och tvättstuga, det inrymde då hobbyrum, samlingslokal och vävstuga.

Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24.

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lilian Andersson