Götvägen 8

Kategori: Arbetarbostad

Koordinater: 59.421550, 16.469277

Information om Götvägen 8

Spiksmeden 1
Bostadshus i två våningar av bräder klätt med gul stående locklistpanel, vita fönster- och dörrsnickerier. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.

Sydväst om föregående ligger ett uthus av bräder klätt med gul liggande fasspontpanel, vita fönster- och dörrsnickerier. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.

Sydväst om detta ligger ett garage, av rödfärgad liggande fasspontpanel på reglar, vita knutar. Sadeltak täckt med takpapp.

Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24.

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lilian Andersson