Dragonminnet i Gamla Uppsala

Kategori: Minnesplats och Minnessten

Med överste C A Torén och professor H Flodkvist som drivande krafter förverkligades resandet av den sista av minnesstenarna över Upplands ryttare.
Då det fanns belägg för att Norra Upplands skvadron haft sin samlingsplats i Gamla Upsala fram till omkring 1870,
och då dragontorpen inom skvadronens ”stånd” legat tätare just i denna bygd än på andra håll,
beslöt man att placera stenen i Gamla Upsala, på Storgårdens mark strax öster om järnvägen.

Koordinater: 59.9, 17.633332

Information om Dragonminnet i Gamla Uppsala

Huggen i grå granit gör den enkla stenen ett värdigt intryck där den står.
Inskriften lyder:
Ӂt minnet av Norra Upplands skvadron av Kungl. Livregementets dragoner.
I Gamla Upsala by har skvadronen samlats till uppbrott för vapenövning och rikets försvar. Kungl. Livregementets till häst kamratförening reste stenen 1949.”

Söndagen den 12 juni 1949 ägde avtäckelsehögtidligheten rum i samband med Livregementets till häst kamratförenings årssammankomst.
Kamratföreningen deltog med omkring 150 medlemmar och bland de inbjudna märktes generalerna P Janse och H Peyron och överste C Björnstjerna samt från staden och länet landshövding Kjellman,
försvarsområdesbefälhavaren överste Gyllengahm och överstarna Grewell, AUS (Armens Underofficers skola) och Lindahl, Flygflottiljen.
Ett stort antal intresserade, framförallt ortsbor hade mött upp.

De indelta dragonkorpralerna J E Alm, C O Frisk, J G:son Broo och A V Wester, alla över 80 år och dagen till ära iförda de gamla blå uniformerna, bildade hedersvakt vid stenen. I 8:as musikkår medverkade under ledning av musikdirektör Göte Granström.
Sedan korum förrättats av kyrkoherde Teodor Carlsson, Gamla Upsala, avtäckte överste C A Torén, ordföranden i Livregementets till häst kamratförening med ett kort tal. Han höll därefter en historik över det uppländska rytteriets historia. Varefter kyrkoherde Carlsson mottog stenen som representant för styrelsen för häradsdomare E E Erikssons donationsfond, vilken för framtiden skall sörja för stenens underhåll.
Efter avtäckningsceremonien skedde förbimarsch av kamratföreningen och hemvärnet i Gamla Upsala.


Bilder och dokument från Dragonminnet i Gamla Uppsala

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Per Hellström
Föreningsredaktör för Gamla Uppsala hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Gamla Uppsala är du mycket välkommen att skriva till mig på adressen gamlaupsalahf@gmail.com