Bjurhultasjön

Kategori: Sjö

Bjurhultasjön, ligger söder om Dejevägen mellan Stora Kamperhult och Deje.

Koordinater: 58.96388, 15.46474

Information om Bjurhultasjön

Bjurhultasjön, före sjösänkningen, kunde man se från Bjurhulta till Deje, för då växte det inte någon skog på Kamperhultsmossen, har Nils Strömberg (Bjurhulta) berättat för Tage Aronsson.

Nytt utlopp från Bjurhultasjön, från början fanns utloppet från sjön söder ut till Venabäcken, men nu behövde man mer vatten till Dejesågen som låg vid utloppet av Dejesjön, bäcken mot Kattkärret. Då gräver man ett utlopp norr ut från östra delen av sjön så vattnet rinner ut i en bäck som mynnar ut i Lidstigen och vidare till Dejesjön. Nya utloppet som gick norrut från sjön, där behövde man bara gräva cirka 60 meter i naturen för att få fall på vattnet till bäcken mot Lidstigen. Utefter det nya utloppet anlades en kvarn som man kan se rester av än idag, berättar Stig Malteskog. När sågen sedan flyttades till Boo (Väktarstugan) ändrades utloppet tillbaka till det nuvarande.

Platsen ligger inte i Bo församling.

Mer info. kan finnas i Svennevad församling.

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com