Gamla Haddebovägen, Averbytorp

Kategori: Mindre väg

Gamla Haddebovägen, delar av vägen finns kvar idag. Cirka 200 norr om Averbytorp utefter RV 51 går en skogbilväg väster ut, där börjar den del av vägen som finns kvar. Efter 17-1800 meter kommer man till en vändplats. Där ifrån går det traktorspår söder ut som senare viker av, där fortsätter den som en mindre skogsväg (stig) så småningom under en kraftledning (tillika gräns mellan Boo och Sveaskog), till väster om Snickarbo på nuvarande Haddebovägen. På ”gula kartan” från 1870-tal kan man se att den fortsatt öster ut mot Averby. Den har gått genom skogen, väster om ovan nämnda Eriksberg och passerat järnvägen söder om stugan, och kommit ut på Boovägen nedanför Averby banvaktstuga.

Koordinater: 58.91717, 15.42972


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com