Glottrasjön

Kategori: Sjö

Glottrasjön, är en liten grund sjö vars utlopp rinner söderut, under vägen mellan Lilla Källtorp och Bavlinge, ner mot Glotterbäck och ut i Haddeboån. Efter bäcken har funnits ett valsverk, kvarn och vid Glotterbäck ett bränneri. I Haddeboån kommer även avvattningen från Bavlingesjön och Hjärtasjön. Vid Hjortkvarn blir vattnet Hjortkvarnsån.

Koordinater: 58.96554, 15.39810

Information om Glottrasjön

Glottrasjön, en ren källsjö, finns ingen tillrinning. Avvattningen sker västerut från sjön.

Glottrasjön, det finns inte någon gräns mellan ”Sörglottra” och Boo Egendom i sjön, det är ett samfällt fiske och vatten. Den enda gräns i sjön är i norra delen mellan Sveaskog och Boo. Djupaste stället i sjön är 3,6 meter på just Sveaskog, annars är det 1,6 till 1,8 meter djupt berättar Jonas Hellström.

 

Platsen tillhör inte Bo församling.

Se ev. mer info. Svennevad församling.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com