Släte

Kategori: Torp

Släte, från 1763 då bodde en Olov Andersson född 1702,och hustrun Britta Andersdotter född 1704 här. Samtidigt bodde en soldat Anders Boskull född 1720 med hustru. De flyttade till Korpenstorp vid Kårtorp 1773. Ahlgrens stamfaders äldsta dotter var född 1860, syster med Inge Flodins farmor.
Här fanns då två stugor och en undantagsstuga. År 1885 brann en stuga ner. Bondstuga den låg söder om den nuvarande och hade samma modell som huset vid Emmetorp, berättar Inge Flodin. Den fanns kvar in på 1930 talet då var Inges farfar där och hämtade en sak som tillhörde hans fru (farmor). Den stora eken vid Släte har Inges fars morfar, Karl-Erik Ahlgren planterat.

Visa karta
Släte
Koordinater: 58.95221, 15.43696

Information om Släte

Det fanns inte mycket uppodlad mark kring torpet, utan största arealen var vid ”Släteänga” vid Västra fallet, mitt emot Hellströms göl, öster om gamla järnvägen, där det även fanns en slåtterlada. Resterna efter den finns kvar utefter nuvarande kraftledning till Hjortkvarn. När Gustav Adolf Ahlgren och Karl August Ingjald hjälptes åt att odla upp mer mark här, rothögg man träden och drog omkull dem med oxar, på så vis slapp man stubbarna. Man körde från Släte genom skogen väster ut via Fismossen fram till åkrarna. Sista arrendatorn var Oskar Ahlgren som slutade 1966, då var han sjunde generationen på torpet. Han hade då brukat torpet i 42 år!! Han tog över torpet som mycket ung på 1920 talet, gifte sig ung och blev änkling tidigt. Oskars mamma skötte hushållet fram till 1947, då Oskar skaffade sig en hushållerska, Lisa Karlsson, som var kvar här till 1966 och flyttade med till Pålsboda. Gustav Adolf Ahlgren (i folkmun kallad för Adel i Släte) hade många söner, Valderman, Oskar, Sven, Erik, Manne och Johan som jobbade i skogen på Boo och Glottra sågen. Det fanns en tjärdal sydost om stugan.                        Torpet bestod av 12 ha mark varav 8 ha åker. Nuvarande huset är från 1909 moderniserades och byggdes om 1949. Huset hyrs 2013 av fast boende.

Släte, ”Adels” söner, den äldsta hade tilltalsnamn Karl men kallades i släkten för Valdemar, berättar Catharina. Hon känner hans dotterdotter som kallar sin morfar för Valdemar. Den sistnämnde sonen Johan, han finns inte.

 

Platsen ligger inte i Bo församling.

Mer info. kan finnas i Svennevad församling.


Bilder och dokument från Släte

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com