Stenkullen

Kategori: Torp

Koordinater: 57.704913, 13.824044

Information om Stenkullen

Torplämningar inom ett område ca 250 x 75 – 175 (NNÖ-SSV), bestående av 1 husgrund med spisröse samt stenröjda markytor med odlingsrösen och stenhag.Husgrunden med spisröse, belägen i områdets NV del, är 10 x 6 m st(NÖ-SV). Bevuxet med några lövträd och en gran.Rikligt med odlingsrösen. N 57° 43′ 25,24″, E 13° 49′ 18,20″ (WGS84), Riksantikvariet Mulseryd 140:1

 


Bilder och dokument från Stenkullen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gun Hansson
Om du har frågor eller vill kontakta hembygdsföreningen e-post mulserydshembygd@outlook.com eller ring mig: 0766 063100