Spången, ”Spångera”

Kategori: Naturanknutet

Spången, ”Spångera”, som de gamla sa, där vägen idag går till Boo över bäcken mellan Kullabacken och Aspebacken var det ett sankt kärr med en spångad gångväg över, kallades för ”spångera” även sedan vägen blev byggd över kärret. Det här var före första sjösänkningen på 1800 talet.

Koordinater: 58.96754, 15.49350

Information om Spången, ”Spångera”

Kullabacken, Kullbacken, var backen på den gamla Boovägen före 1850, som gick från Hagtäppan till Kalkkärrsbacken.

Lindbestånd, öster om den gamla vägen i höjd med Kullabacken finns ett lindbestånd, berättar Alf Jelvehed.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com