Nybygget

Kategori: Torp

Koordinater: 57.704913, 13.824044

Information om Nybygget

Torp under Jära Södergård, gamla gästgivaregården. Beläget invid gamla ”Göteborgsvägen”

 

1. Torplämningar, inom ett område av ca 100 x 50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av en husgrund med spisröse, en brunnshål samt stenröjda markytor med odlingsrösen.Husgrunden med spisröse är ca 8 x 5 m st (ÖNÖ-VSV). Något otydligbegränsning. Bevuxet med några granar och ungbjörkar. Namnskyltad.Brunnen stensatt, 0.7 m st, är 20 m S om husgrunden.Intill och N om nr 1 är:2. Plats med namn och tradition. Åkerstycke, ca 400 x 125 m (Ö-V).

N 57° 45′ 10,76″, E 13° 55′ 46,59″ (WGS84), Mulseryd 178:1, Riksantikvariet


Bilder och dokument från Nybygget

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gun Hansson
Om du har frågor eller vill kontakta hembygdsföreningen e-post mulserydshembygd@outlook.com eller ring mig: 0766 063100