Pjunkeberg/Karlberg/Larsberg

Kategori: Torp

På Fyllingegöls ägor.

Information om Pjunkeberg/Karlberg/Larsberg

1886  JTG Ny stuga vid Pjunkeberg. Inredning av kammare 1889. (Karlberg på karta från 1895, Kallas även Larsberg på en senare karta.)
1995  SC Hfl 1891 – 1895. Vid Pjunkeberg bor Karl August Jansson f 1855. Hustrun Johanna Charlotta Ersdotter, f 1860. 4 barn.
 SC Fram till 1938 arrenderades torpet av Helge och Hilda Pettersson. Barn: Stina, Ingrid, Ulla.
1943  SI Karlberg: Stig Israelsson berättar 9/10 2007: Stigs föräldrar Einar och Märta Israelsson flyttade till Karlberg 14 mars 1938 och brukade torpet till 14 mars 1943. Snart därefter revs torpet. Stig är född där 1941. Vägen till torpet gick från Mjölnarmon (triangelpunkten 112,9) åt sydöst och var nästan 1 km lång. Husen revs troligen i slutet på 1940-talet.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.