Ängen

Kategori: Gård, Hemman

Koordinater: 59.781717, 12.621440

Information om Ängen

Stället nu ombyggt och heter Skönvik.
Detta namn användes dock aldrig i dagligt tal.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6633420 / 1321225 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7×6 m (N-S) med spismursröste, rester av en jordkällare samt en alltjämnt stående jordkällare som möjligen är byggd senare än torpet.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 541:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne