Borg

Kategori: Torp

Koordinater: 59.822560, 12.679405

Information om Borg

Koordinater (x/y) 6637812 / 1324693 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, utan synliga spår efter grunder, men med rester av röjningsrösen och en stenmur.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 128:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Urban Larsson