Näs

Kategori: By

By (hemman) i västra Brunskog.

Koordinater: 59.666988, 12.793187

Information om Näs

By (hemman) i västra Brunskog.NÄS. Källa: En bok om Brunskog.

Hemansnamnet Näs är gammalt och nämnt i en skattelängd från år 1503. Vissa fakta tyder på, att detta gamla hemman under 1500-talet blev uppdelat i tre hemman, varvid Näs blev det minsta och torde vara blott en dryg femtedel av sitt ursprungliga område.

År 1540 betalade Olof i Näs 5 öre i oxeskatt, enligt jorde-boken, och den fullständiga skattesedeln för år 1565 lyder: »Oxeskatt 5 öre, Matgivne penningar 1 öre, Årliga hästa 4, Konungs-hästa 4».

Året 1568 var ett olycksår, emedan en fientlig strövkår, som detta år härjade i socknen, även plundrade och brände gården.

År 1610 fick Näs betala skatt enligt följande skattesedel: »Oxeskatt 5 öre, M(antals)penningar 1 öre, Humble 1 mark, Dagsverken 4, Årlige hästar 4 och Konungshästar 4».

Älvsborgs lösen, som betalades åren 1613-1619, erlades år 1613 av Per i Näs med 12 mark.

År 1769 bodde tio familjer i Näs  och antalet personer i hemmanet var 43 enligt husförhörsboken.

Hemmanets areal vid storskifte 1801 (skogsmarken) och 1818 (inägorna) uppmättes till 491,3 tunnland. varav 337,2 tunnland var skogsmark enligt beskrivning till ekonomiska kartan över Jösse härad.

Arealen av åkerjorden år 1938 var 115 tunnland enligt uppgift. Antalet hushåil i Näs år 1939 var nitton med sextioen medlemmar.


Bilder och dokument från Näs

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal