Hallute 321 (1:53)

Kategori: Villa

Koordinater: 57.255471, 18.639442

Information om Hallute 321 (1:53)

I Bomunds Långäng som låg 300 m Ö om Storbro bodde arbetaren Båtel Kullander från Kulle (1800-84) gift 1834 med prästmjölnare Lauvalls dotter Greta-Stina (1803-59). När Båtel dog 1884 övertog den ogifta dottern Brita-Maja Kullander (1839-1921) stugan. Jorden hade tidigare tillhört Bomunds i Hammaren men överfördes vid lagaskiftet till Hallute. ”Brit-Majen” lät då flytta sin stuga över ån till platsen öster om Hallute 317 CE. Där levde hon fram till 1921 då stugan flyttades. År 1981 byggdes ett nytt hus på avstyckad mark för Gunnar Johansson (1916-92) och hans hustru Edit Johansson (1922-2001) när de lämnade sin gård Hallbjänne 545 GJ åt sin son. Numera ägs huset av Örjan Fie och hans sambo Mona Larsson.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Wrigstad