Västnårbodarna

Kategori: Fäbod

S.k. överloppsjord vid avvittringen på 1870/80. Marken tillhört staten och ingår nu i Marntallsåsens naturreservat. Vallen arrenderades i tre bulotter – Nolivalln (Svensåsen), Mittivalln (Hackås), PerErsstugu (Joxåsen).
Fäboddriften upphörde 1948. (Chr. Bengtssons fäbodinventering 1958).

Koordinater: 62.945991, 13.992333

Information om Västnårbodarna

Vid avradsförteckning 1666 fanns byggnader på vallen.

Ur Fäbodar i Berg, Kulturhistorisk utredning nr 25, J L Museum 1982: Fäboden ägs av Domänverket och består av 3 vallar med sammanlagt 15 byggnader i gott skick. Vallarna har nyligen rustats upp och nya tak lagts på alla hus. Vallen tilldelades vid avvittringen Västnår by, som dock tackade nej då  här fanns skog och man valde i stället Ljåbodarna som var en fjällvall. Bodarna ska redan på 1700-talet ha ersatt Munkbodvallen som fäbod då betet här var betydligt rikare. Fäbod med högt skyddsvärde.

Ingår sedan 2017 i Marntallsåsens naturreservat. Byggnaderna upprustade i samband med reservatbildandet.

 


Bilder och dokument från Västnårbodarna

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2