Kallviken

Kategori: By

By (hemman) i centrala Brunskog.

Namnet är idag Kallviken men det har många gånger kallats Kalleviken.

Koordinater: 59.672537, 12.804835

Information om Kallviken

By (hemman) i centrala Brunskog.

Namnet är idag Kallviken men det har många gånger kallats Kalleviken.KALLEVIKEN. Källa: En bok om Brunskog.
Kallevikens hemman är 1546 nämnt i en tiondelängd och 1564 i jordeboken som skatte-torp. År 1610 är gården i jordeboken antecknad som 1/3 hemman och skattesedeln lyder: »Oxeskatt 3 öre, Dagsverken 1, Årlige hästar 1 och Konungshästar 1». I 1613 års extra skatt för Älvsborgs lösen betalade Tore i Kallviken 15 mark. Även från år 1732 finns namn på ägare i Kalleviken, nämligen Jöns och Jan Olsson samt Nils och Jöns Anders-söner, som då utfäste sig att kola åt Brunsbergs bruk enligt handling i Billeruds arkiv. År 1769 bodde trettio personer i Kalleviken, fördelade på fem hem, so1datens medräknat. År 1846 vid laga skiftet uppmättes hemmanets areal, som befanns vara 555,7 tunnland var av 443,2 tunnland var skogsmark. Hemmanets åkerjord var år 1938 nittiofem tunnland, och det var fem hemmansdelägare i Kalleviken detta år. Hushållens antal i hemmanet år 1939 var tio och antalet personer, som då bodde i Kalleviken, var trettiosex.


Bilder och dokument från Kallviken

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i KallvikenSmåhus, Villa, Stuga, Hyreshus
Villa

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal