Kårud

Kategori: Gård, Hemman

Nuvarande gården Kårud. Mangårdsbyggnaden uppförd på 1920-talet efter att gamla mangårdsbyggnaden brann i början av 1920-talet.

Koordinater: 58.972590, 13.090322

Information om Kårud

Nuvarande gården Kårud. Mangårdsbyggnaden uppförd på 1920-talet efter att gamla mangårdsbyggnaden brann i början av 1920-talet.Platsen där gården är belägen, var tidigare sätesgård för Kårud Säteri. Kåruds säteri styckades omkring 1925 i egna gårdar, varvid denna gård fick namnet Kårud.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bert Öbergh