Bonarp

Kategori: By

Bonarp är en by som ligger strax intill Ljungbyhed.
Bonarpshed var Kronprinsens Husarers övningsplats mellan 1772-1913.

Koordinater: 56.074044, 13.186291

Information om Bonarp

Bonarp är en by som ligger strax intill Ljungbyhed. Stavningen av byns namn har varierat under årens lopp och stavas idag oftast Bonnarp.

Gårdarna i byn låg ursprungligen under klostret i Herrevad, år 1536 blev klostergodset kronogods och Sten Bille blev den förste i raden av förläningstagare.
Bonarps historia löper parallellt med Herrevadsklosters lågt fram i tiden och först under 1700-talet blev flertalet av Bonarpsbönderna självägande.
Byn var redan under 1600-talet en stor by, år 1613 (enl skattelängden 1613-14) fanns det 13 gårdar i byn. 10 av gårdarna var ungefär lika stora och skattade lika mycket. Nr. 11 och 12 var betydligt mindre och minst skattade nr 13.
Några av gårdarna delades redan under 1600-talet, år 1661 hade t.ex nummer 9 två bönder. År 1780 uppgick antalet brukningsdelar i byn till 16 st. Samma år bodde 148 personer i byn, 99 av dessa utgjordes av de 16 bönderna och deras familjer, 32 personer noteras under ”gatehus” övriga 17 anges som ”inhyses”
Under 1800-talet ökade bebyggelsen i byn, även om antalet brukningsdelar inte förändrades. Detta hänger samman med att torpen och gatuhusen blev fler. På 1850-talet fanns ett 20-tal torpare i byn. Samtidigt ökar antalet invånare och mantalslängden 1853 anger en befolkning på 300 personer.
Vid enskiftet 1820-25 lämnades bykärnan orörd och flera av gårdarna ligger fortfarande kvar på samma plats som före skiftet och byn har än idag karaktär av radby.

Bonarpshed var Kronprinsens Husarers övningsplats mellan 1772-1913.


Bildgallerier från Bonarp

Visa fler bildgallerier från Bonarp ›


Bilder och dokument från Bonarp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Erling Wilkens
Hej! Är född i Torraröds by Färingtofta socken 1940. Har under min yrkesverksamma tid arbetat på SAS Arlanda, återvände till Skåne efter det jag blivit pensionär. Har alltid varit intresserad av historia, då speciellt hembygds historia som Riseberga och Färingtofta har i stor mängd! Min mail-adress är erling.wilkens@telia.com.