Gökbacken, Härad

Kategori: Bebyggelselämning

Torp vid Näsbyholm

Koordinater: 59.366843, 16.938632

Information om Gökbacken, Härad

Torp vid Näsbyholm
Torpet finns omnämnt redan 1724 bebodd av en Anders med hustrun Christina samt en dotter.

Sista gången torpets namn Gökbacken förekommer i Husförhörslängden är 1794.

Gökbacken finns markerad på kartan; Belägenheten omkring Strengnäs utgifven 1816 af N G Werming.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom