Båtsmanstorp nr 59

Kategori: Bebyggelselämning

Båtmanstorp för Stojby rote

Koordinater: 56.834595, 16.274321

Information om Båtsmanstorp nr 59

Båtsmanstorp nr 59 vid Smålands Båtsmanskompani var beläget på Nydala under Stojby nr 4.Platsen är numera (2009) igenvuxen och av båtsmanstorpets byggnader återstår endast de övervuxna grunderna och det nedrasade murverket. Sannolikt fick båtsmanstorpet denna lokalisering i samband med laga skiftet vid 1800-talets mitt. Det hade troligen tidigare funnits på en annan plats inom Stojby rote.
Fram till andra halvan av 1830-talet hette båtsmannen Petter Svensk och hans hustru var Cajsa Persdotter. De hade barnen Sven Gustaf född 1818 (död 1829), Sara Christina född 1822, Hedda Sophia född 1824, Anna Maria född 1827 och Emma. Beträffande Emma noterade prästen i husförhörslängden att de var ”okänt när hon är född”.
Hustrun Cajsa dog 1831.
Petter Svensk var tydligen en svår person för prästen beskrev honom i husförhörslängden som ”våldsam och oregerlig”.
Petter fick lämna tjänsten och efterträddes av båtsmannen Gustaf Svensk. Denne var gift med Stina Kajsa Jonsdotter och de hade sonen Johan född 1834. Familjen lämnade torpet efter ett fåtal år.
Näste båtsman Sven Peter Jonsson Svensk tillträdde tjänsten 1840 och var då i det närmaste 20 år. Han gifte sig med Sofia Christina Jonsdotter. De fick efterhand barnen Wendla Christina 1847, Fredrika 1849 (död 1869), Jonas Peter 1852, Hilda Sofia 1856, Carl Ludvig 1859, Olivia 1863 och Jenny 1866.
Vid husförhöret 1869 kunde Sven Peter inte medverka på grund av att han satt ”häktad”. Han blev i samband med det straffad för ”första resan inbrottsstöld”. Även hustrun Sofia Christina blev ”straffad för samma brott”.
Tydligen fick Sven Peter avsked i detta sammanhang för 1869 tillträdde hans efterträdare som båtsman. Sven Peter och hustrun fortsatte på brottets bana och dömdes båda för stöld 1877 strax innan Sven Peter avled.
Efterträdaren hette Frans Emil Jonsson Svensk och var bara 17 år då han blev båtsman.
Han gifte sig 1879 med Anna Maria Engström, som hade den utomäktenskaplige sonen Per Adolf Gustaf Alfred Adolfsson. Tillsammans fick de sönerna Josef Emanuel 1880 och Frans Oskar 1885.
År 1883 skedde det märkliga att båtsmannen nr 59 Svensk omvandlades till båtsmannen nr 55 Klint. Båda hörde till Stojby rote. Beträffande Frans Emil och hans familjs vidare öden se Båtsmanstorp nr 55.
Näste båtsman med nr 59 blev från 1883 Johan Algot Petersson Svensk. Han var ännu inte 18 år fyllda då han tillträdde tjänsten. År 1888 gifte han sig med Cajsa Maria Lorensson och de fick sedan barnen John Geron Eger 1889, Gustav Edvin 1891, Carl Leonard 1892 och Bror Axel Walfrid 1894.
Tydligen emigrerade Johan Algot för i husförhörslängden noterade prästen ”i Amerika 94,95”. Detta måste innebära att han inte fanns i Sverige då hans yngste son föddes.
Någon ny båtsman tillsattes inte eftersom indelningsverkat var under avveckling och ersattes av den allmänna värnplikten strax efter sekelskiftet.


Bilder och dokument från Båtsmanstorp nr 59

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karl-Eric Svensson