Näsby församling

Kategori: Församling

Koordinater: 57.436734, 15.010416

Information om Näsby församling

Näsby socken är till ytan den näst minsta av Östra Härads socknar med en areal på 43 kvkm. Invånarantalet är nu drygt 200, för 75 år sedan, 1935, bodde 540 personer i socknen. Näsby är herrgårdssocknen fram för andra i Östra Härad och de tre säterierna Flishult, Hultaby och Bo ägde på 1600-talet i stort sett all mark i socknen. Först i slutet av 1700-talet blev det möjligt för brukarna till säteriernas frälsegårdar att friköpa sina gårdar och bli självägande bönder.
Näsby är en jordbrukssocken, här finns inte någon industri. Men jordbruket har under de senaste 60-70 åren genomgått stora förändringar. Av de 34 gårdar som fanns i socknen 1953 var det 28 som hade mjölkkor. Idag finns det 5 mjölkbönder i socknen och ingen av dessa är särskilt stora.
Det stora flertalet av socknens invånare pendlar i dag till arbeten i de närliggande tätorterna.


Bilder och dokument från Näsby församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ivan Karlsson
Jag är Bygdebandsredaktör i Näsby hembygdsförening i Jönköpings län. Om du har information om, eller bilder från Näsby är du välkommen att kontakta mig på tel. 0383.30589 eller via e-post ivan.karlsson@telia.com.