Björneborg

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 62.355247, 13.545473

Information om Björneborg

Här fanns en skogskoja med stall tillhörande Prästskogen (Stiftsnämnden), belägen där Furubergsbrynne rinner ut i Valmån, intill rågången mellan Prästskogen och Stora skog (Bergvik). Endast rester efter byggnationerna finns kvar. Koja och stall flyttade till Enarsänget.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bertil Westlund