Norra Åkarps medeltida kyrka

Kategori: Kyrka

Koordinater: 56.288151, 13.706826

Information om Norra Åkarps medeltida kyrka

Kyrkan torde vara uppförd i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet. Den var uppförd av gråsten, putsad samt vitmålad. Taket var ett enkelt sadeltak troligen belagt med ekspånor. I slutet av medeltiden byggdes ett vapenhus i dess södra långsida.
På 1400 talet försågs kyrkan med kryssvalv, två i långskeppet och ett i koret.
1787 skedde en ombyggnad av kyrkans takstolar. Takformen ändrades till ett brutet tak så att ett sockenmagasin kunde inrättas på vinden. Övre delen av taket försågs med blyplåtar medans den nedre delen täcktes med ekspån.
Kyrkan hade aldrig något torn utan det fanns en klockstapel sydväst om kyrkan.

Kyrkan var invändigt 31.5 alnar (ca 19m) lång och 9 alnar (5.5m) bred.
Den första bänkinredningen fick troligen kyrkan på 1500-talet, då det tidigare var brukligt att besökarna stod upp under gudstjänsten.
I början av 1800-talet fanns 19 innelyckta bänkar på den högra manssidan och 21 bänkar på den vänstra kvinnosidan. det fanns även en läktare på kyrkans västra gavel, där socknens mindre bemedlade församlingsbor fick bevittna gudstjänsten. Den hade plats för omkring 60 personer.


Bilder och dokument från Norra Åkarps medeltida kyrka

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Per Lossing