Södra Heden

Kategori: Torp

Koordinater: 59.852589, 12.582631

Information om Södra Heden

Södra Heden eller Söheden.

Numera vanligen blott: Hea
Gården belägen invid höjden Storheden.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6641415 / 1319431 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7×5 m (V-Ö) och ett spisröse, 0.6 m h. I området är odlingsrösen och röjda ytor. V om gamla husgrunden står nu en byggnad.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 687:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne