Rocks mosse

Kategori: Naturområden

Koordinater: 57.945324, 15.369287

Information om Rocks mosse

Rocks mosse är en stor och så gott som opåverkad, mångformig myr med framförallt en stor kalmosse. Myren utgör en utomordentlig värdefull och skyddsvärd naturmiljö.

Rocks mosse är förklarat som naturreservat.Rocks mosse är en av länets finaste myrområden. Mossen är till stor del bevuxen med tallar. Den södra delen är påverkad av grundvattnet och kallas för kärr. Växtligheten på mossen är särpräglad och karaktärsarter är bl a skvattram, tranbär, hjortron och storsileshår. I kärret är floran rikare och här kan Du finna kärrspira, slåtter-blomma och myggblomster.

Insektslivet på myren är rikt med trollsländor och fjärilar som t ex svavelgul höfjäril, blåvingar och pärlemorfjärilar. Här är Du i fågelrika marker och Du kan träffa på trana, orre och järpe. I skogarna runt myren finns också spillkråka, gröngöling, mindre hackspett, lärkfalk, sparvuggla och stjärtmes. Söder om myren finns en trolsk sumpskog med många sällsynta mossor, svampar och lavar. I kantskogarna finns gott om grova aspar med död ved, vilket gynnar vedlevande skalbaggar och hackspettar. Vid förra sekelskiftet användes en stor del av markerna till slåtter och bete. Vid parkeringsplatsen finns ett utsiktstorn där man har en bra överblick.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson