Isätra

Kategori: By

Isätra by, som ligger nästan mitt i Norrby socken, är en av de större byarna. Byn omfattar två större sammanhängande åkermarksområden och fyra större sammanhängande skogsmarksområden.

Koordinater: 59.921093, 16.696574

Information om Isätra

Inom skogsmarksområdena finns Norrbys högsta punkt, Högspjuten, 88,4 meter. Byn genomkorsas i öst-västlig riktning av Isätrabäcken. I den fanns förr en uppdämning mitt i byn, att använda för vatten åt husdjuren, men även för tvättbryggor. På samma vis delas också byn av både järnvägen och riksvägen mellan Sala och Heby. Järnvägen invigdes 1873. Riksvägen genom byn har under åren flera gånger byggts om, rätats och flyttats. De två gamla milstenarna uppresta 1878, minner om gamla sträckningar. Laga skifte genomfördes 1863-67. Gårdarna som tidigare legat samlade i byn, blev nu utflyttade till ett nära nog 2 kvadratkilometer stort område. De äldsta dokument man funnit om Isätra är från 1506. Dokumentet är en fastighetsaffär då delar av Erik Ers såldes.


Bilder och dokument från Isätra

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Torbjörn Strandberg