Danasjö kapell

Kategori: Kapell

Information om Danasjö kapell

I slutet av 1950-talet bildades Danasjö kapellstiftelse av invånarna i byn tillsammans med Lars Samuelsson som då var präst i Umnäs. Stadgar blev klara våren 1960 och tomten skänktes av Magda och Axel Eriksson. Fria dagsveken, gåvor från enskilda personer och bidrag från Stensele församling, kommun, Bowaters AB samt från företaget Larco i Skellefteå som skänkte ett hus vars virke användes – byggdes kapellet för en totalkostnad av 58000 kr. En storartad insats av frivilligt arbete, inte minst av Danasjöborna själva, gjorde att i juli 1961 var det dags för invigning med prosten Waerner från Sorsele. 350 personer deltog i firandet den dagen. Bilar och bussar parkerades i långa rader efter vägen.

Under många år var det regelbundna gudstjänster i kapellet och inte minst sommartid då stora skaror samlades. Ledamöterna i kapellstiftelsen la ner mycket arbete och de är värda att minnas och hedras.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Marie Persson