Malmbergshöjden, södra stället

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 60.163903, 14.263539

Information om Malmbergshöjden, södra stället

Fredriksbergs bruk uppförde gården år 1736 som kolartorp och sålde det 1772 till Gravendals bruk dit Tyfors bruk då hörde.

Bostadshuset hade före 1914 en lägenhet, men delades då i två med en västlig och en östlig ingång. Gårdshuset revs ca 1960.

300m nordost om Malmbergshöjden 14 letade man under slutet av 1700-talet eftermalm, i första hand koppar. Även på senare år har här gjorts inmutningar. I Malmbergsbäcken uppfördes en kvarn på 1800-talet. Kvarnen låg ca 600 m norr om gamla vägen Tyfors – Fredriksberg. Vid Markusfallet 3 fanns år 2004 en kvarnsten från denna kvarn.
Uppgifter ur Mats Erikssons CD – Säfsenskivan 2009Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ann Vilhelmsson