Haneberg

Kategori: Gård

Belägenhetsadress: Haneberg 101, Runhällen
Fastighetsbeteckning: Haneberg 1:1

Visa karta
Haneberg
Koordinater: 60.048663, 16.749858

Information om Haneberg

Hanebergs gård ligger i västra delen av Enåkers socken, mellan Lund och Hallarsjö.
Före sänkningen av sjön [Hallaren[ var området en ö, Hanön.
På 1500-talet var området utmark till Hallarsjö. I samband med att Hallaren dämdes och stora markområden översvämmades bytte Gustaf Wasa till sig Hallarsjö. Därmed kom också Hanön i Kronans ägo.

I en skriftlig källa från 1556 står att ingen skatt utgår från utjorden eftersom kungens fiskare ”bo här uppå med sina fiskebodar och ingen denna utjord nu brukar”.

På 1600- och 1700-talen skrevs namnet ofta ”Hanbo” eller ”Hanebo”, på 1800-talet oftast Hanöberg.

Enligt traditionen ska mangårdsbyggnaden vara från 1600-talet och därmed en av de äldsta bostadshusen i Enåker.

I 1650-talets mantalslängder anges ”Hanebo” som frälsehemman – 1653 anges ”Örnekloo” som ägare. Uppenbarligen har kronan då avhänt sig området (kanske en av drottning Kristinas förläningar till adeln?).

Christoffer Djurfelt (officer vid Västmanlands regemente 1653-81) står i jordeböckerna som ägare till Haneberg på 1660- och 1670-talen. I mangårdsbyggnaden finns på en kakelugn en avbildning av en hjort lik den som finns i släkten Djurfelts vapen. Efter Christoffer Djurfelts död ägdes gården av hans svägerska Helena de Palma innan den i slutet av 1690-talet kom i släkten Sifverströms ägo.

Omkring 1720 kom gården i släkten Printz ägo.ägdes Haneberg av familjen Printz. Notarien Per Roland Printz bodde på Haneberg från1742till sin död 1750. Hans dotter Catharina Printz (död 1777) och hennes make kapten Per Wåhlberg (död 1786) flyttade till Haneberg 1766. På 1780- och 1790-talen bodde byggmästaren Ekeberg där.

1802 kom Kapten Pehr Gustaf Leilel med hustrun Sofia Gustafva Tigerhielm till Haneberg. Leijel avled efter några år, men hans änka med döttrar bodde kvar. Efter hennes död kring 1830 bodde två döttrar kvar. De dog båda kring 1850.

Haneberg ägdes därefter några år av patron Axel Ulrik Söderhielm på Uddnäs.

på mitten av 1850-talet kom commissionslandtmäteren Carl Johan Jancke med familj till Haneberg.
Sedan Jancke dött 1886 och hustrun 1890. ägdes Haneberg fram till 1904 av sonen Nils Fredrik Jancke.

1906 kom Per Andersson från Östervåla till Haneberg. Hans son Per Erik Andersson övertog gården. Han var gift med Cecilia Berglund, lärarinna i Lunds skola.
Per Erik Andersson dog redan 1924, men sonen Erik Cecil Andersson tog senare över Haneberg, som han ägde till sin död 1997.


Bilder och dokument från Haneberg

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i HanebergTorp

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gösta Persson
Sekreterare i Enåkers Hembygdsförening, hagalund@telia.com, 070-2000188