Ragnerud

Kategori: By

By (hemman) i nordvästra Brunskog

Koordinater: 59.695948, 12.777647

Information om Ragnerud

By (hemman) i nordvästra BrunskogRAGNERUD. Källa: En bok om Brunskog.

År 1600 är Ragneruds gård inskriven i jordeboken som skattetorp men år 1610 som 1/3 hemman med följande skattesedel: »Oxeskatt 1 öre, Dagsverke 1, Årlige hästar 1 och
Konungshästar 1».

I fjärde betalningsterminen (1617) av Älvsborgs lösen kräves Sven i Ragnerud på två mark.
Om tionde från Ragnerud är antecknat: år 1624: »Anders i Ragnerud 1 skäppa (råg?) och 1626: »Anders i Ragnerud 4 öre» samt 1645: »Steen i Ragnerud 1 Daler.»

I Billeruds arkiv finns en urkund, som är tillhands i avskrift, och som gäller »Vissa gårdar (i Brunskog) och deras ägor 1732» samt angår »deras underskrift på löftet att tillverka kol och sälja till Brunsbergshamrar». Om uppgörelsen med hemmans-delägarna i Ragnerud säger urkunden endast, att den skedde genom »Nils Nilsson jämväl för grannarna Jacob Håkansson, Anders Andersson, Nils Hansson och Brynte Ersson».

Antalet ragnerudsbor år 1769 var trettiofem. Hemmanets areal, som uppmättes vid laga skiftet 1844, är 778,9 tunnland och därav 647 tunnland skogsmark.

År 1938 uppgives åkerarealen till 106,4 t., och var då hemmansområdet fördelat på tolv delägare.
Församlingsboken hade år 1939 fyrtiosex personer antecknade från Ragnerud.


Bilder och dokument från Ragnerud

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal