Bosebyn

Kategori: By

Koordinater: 59.741172, 12.638274

Information om Bosebyn

Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin
BOSEBYN
Härledningen till detta gårdsnamn får sökas i det gamla mansnamnet Bose samt by i betydelsen hemman (Bosebyn i Sunne socken). Den förste kände bonden här är ”Elf (Elof) j bosebijn”, vilken är skriven för gården 1540 och kallas i 1548 års Jordabok Eluff i Bossebijnn.
Till den dryga Älvsborgs lösenerlades största skatten av enda bonden i detta hemman enligt längden av 1613. Denna storbonde hette Brynte iBosebyn och han betalar 4 riksdaler för sig, hustrun, dräng, son och sonhustru.
I Jordaboken 1630 är Bosebyn helt hemman och bonden heter nu Leck (eller Leek). Reduktionsjordaboken 1685 upplyser att ”Bossebyn” enligt Reduktionskolegii brev av den 10 september 1682 reducerades från kanslirådet Jonas Klingstedt men enligt kungligt brev, daterat 19 mars 1683, fick han det åter på livstid.


Bilder och dokument från Bosebyn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne