Östra Takene

Kategori: By

By (hemman) i ölstra Brunskog

Koordinater: 59.664294, 13.012214

Information om Östra Takene

By (hemman) i ölstra Brunskog
ÖSTRA TAKENE. Källa: En bok om Brunskog.

Redan 1503 var Takene en skatteduglig gård med 8 öre i oxe-skatt Samma skattepost har Måns i Takene år 1565 men där-jämte »Matgive penningar 1 öre; Årlige hästar 5 och Konungs-hästar 5».

Gården brändes och plundrades både år 1565 och år 1568 av fientliga strövkårer på väg till Fryksdalen, som är antecknat i jordeboken.

1610 kallas gården Öster Takene och har samma skatteposter som 1565 men dessutom humle och dagsverken.

För Älvsborgs lösen 1613 betalar Per i Takene 18 mark.

1622 är det första tiondet antecknat av kyrkoherden, som skriver: »Per i Takene 1 öre; 1623: Olof skräddare i
Takene 3 öre; 1629: Store Olof i Ö. Takene 2 öre; Jon i Takene 2 öre; 1640: Einar i Ö. Takene B(rädda) skäppa korn; 1643: En soldat i Ö. Takene 1/2 daler H. mynt; 1645: Nils i Ö. Takene 2 öre».

Från år 1732 finns en urkund om kolning till Rinnefors hammare. Skrivelsen nämner de Takenebor, som visade skogen och uppgjorde avtal om kolning. Dessa var: »Inbrukarna Olof Persson, Per Gunnarsson, Arvid Nilsson och Per Nilsson; jämväl å grannarnas Nils Stensson, Olof Gunnarsson, Jacob Persson, Anders Persson, Jacob och Per Olofssöner samt Joel Stensson vägnar». Dessa utfäste sig för att årligen kola inalles 648 stavrum ved, d.v.s. trettiotre milor.
Skrivaren gör följande tillägg: »Vid detta tillfälle kan jag icke underlåta ödmjukeIigen berätta, att i denna Takene skog förr varit en myckenhet av maste- och storverksträd.
Men blevo mest alla av dem, några odugliga undantagna, på högst sal: konung Carl XII:s befallning vid pass för 16 år sedan bortsålda till Frankrike; havandes ej annan skog än av gran och tall i stället uppväxt».

I Takene bodde år 1769, enligt husfhörsboken, 88 personer, som bildade 14 hushåll.

Vid laga skiftet år 1846 blev Takene hemmans areal uppmätt, och den befanns vara 2971,9 tunnland, och därav voro 2334 tunnland skogsmark.

Hemmanets åkerareal år 1938 uppges i taxeringslängd till 342,4 tunnland, och då var brukningsdelarnas antal tjugusex.

I församlingsboken för år 1939 äro trettioåtta hushåll antecknade för Takene, och takenebornas antal detta år var etthundrafyratioåtta.


Bilder och dokument från Östra Takene

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anna Landgren
0570-53021