Ådala

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 57.856283, 15.378989

Information om Ådala

En mindre bebyggelse i Norra Vi socken, Ydre kommun, där vägen Norra Vi-Ydrefors korsar Bulsjöån. Den äldsta bebyggelsen torde varit Broarp, en kvarn, en såg och en mindre stuga, Kvarnkullen.Namnet Ådala fick från början det markområde som 1903 köptes av Emil Månsson (1875-1970) och började bebyggas 1904. Marken hade tillhört Stora Lodhult.

Från 1906-1956 fanns här en lanthandel, ”Carlsson i Ådala”.

En snickarverkstad år 1912 byggdes undan för undan ut till en verkstadslokal för möbeltillverkning. Allt efter kundens önskemål tillverkades hela bohag. Så småningom bildades ”Ydre industribolag”, som specialiserade sig på köksmöbler och särkilt köksbord med perstorpsplatta. 1960 brann industribyggnaden ned till grunden p.g.a. blixtnedslag.

Fler bostadshus uppfördes under hand av Emil. Under åren 1904 till 1956 bodde här ca 10 familjer och 40 personer.

I det allmänna medvetandet kom ”Ådalabyn” att innefatta även bebyggelsen i närheten, d.v.s. Broarp, Furulund och Nydala. Villorna, som främst arbetare vid snickerifabriken lät uppföra åt sig vid Ydreforsvägens nya sträckning på 1950-talet, kom också att räknas hit liksom den nya affären ”Ådala Lanthandel”, vid den nya bron över Bulsjöån.

Idag finns varken affär eller industri. Ett tiotal personer bor permanent ( år 2016).


Bilder och dokument från Ådala

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson