Byn

Kategori: By

BYN Bland socknens äldsta gårdar upptages även Byn och fråga är om icke denna är den äldsta. Den har sitt namn av ”by” i betydelsen hemman och var 1540 två gårdar med två bönder: ”Elff (Elof) och Peder j bijn

Koordinater: 59.777026, 12.619126

Information om Byn

BYN Bland socknens äldsta gårdar upptages även Byn och fråga är om icke denna är den äldsta. Den har sitt namn av ”by” i betydelsen hemman och var 1540 två gårdar med två bönder: ”Elff (Elof) och Peder j bijn
Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin:
BYN
Bland socknens äldsta gårdar upptages även Byn och fråga är om icke denna är den äldsta. Den har sitt namn av ”by” i betydelsen hemman och var 1540 två gårdar med två bönder: ”Elff (Elof) och Peder j bijn
Vid 1600-talets början är ”Lasse i Byn” enda bonden här och är 1613 påförd 4 mark för sig och hustrun till Älvsborgs lösen. Jordaboken 1630 har Bängtt i Bijnn som enda ägaren och gården är helt hemman.
Under 1600-talets mitt anslogs Byn till infanterihemman ”till de gemene under Adelsfanan”, men lades 1683 under Sparres kompani.   


Bilder och dokument från Byn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne