Kläcklingen

Kategori: By

Kläcklinge

Koordinater: 56.658571, 14.710310

Information om Kläcklingen

KLÄCKLINGEN
Kläcklingen är ett gammalt frälsehemman (adel) om 4 pund smörränta som väpnaren (riddare, livtjänare) Jöns Henriksson (Gyllensparre) år 1509 fick i arv efter sin salig moder, hustrun Ingeborg, Jon Folkassons dotter. Egendomen lydde länge under Ingelstad men blev före 1628 säten. Ön Kläcklingen brändes 1612 av danskarna. Kläcklingeholm är namnet på ön i början av 1700-talet eller eventuellt säteriet.
Förteckning över forna ägare av säteriet:
1509 Ingeborg Jonsdotter.
1509 Väpnaren Jöns Henriksson Gyllensparre.
1550 Häradshövding Jöns Gyllensparre.
1577 Per Jönsson Gyllensparre, död 1611.
1629 Kapten Jöns Gyllensparre.
Ryttmästare Erik Gyllensparre, död 1677.
1677 Kapten Knut Rosenbjelke.
1693 Kapten Jöran Rosenbjelke, död 1709.
1713 Generaladjutant Bengt Rudebeck.
1724 Fru Cecilia Magdalena Gyllenecker.
1741 Fru Maria Kristina Bergman.
1757 Kamrer Paul Gustav Bergman.
1761 Assessor Karl Henrik Bergman.
1774 Änkan fru Elonora Bergman.
1778 Kapten Anders Magnus Ulfsax.
1786 Fänriken Magnus Ulfsax, son till föreg.
1795 Den siste ägaren av säteriet i sin helhet, Välborne (ty. epitet för obetitlad) fänriken Magnus Ulfsax, född 1747, död 1796, hustrun Marie Elisabet Wikenberg, född 1750 i Berga. Änkefru Maria Elisabet Wikenberg ägde efter uppdelningen södra delen av ön. Hon flyttade till Almundsryd 1815. Sonen Pehr Ulfsax, född 1780, gift 1809 med Gustava Lövenadler, född 1788 i Gladhammar, flyttade 1810 till Nabben, som utgör 1/5-del av säteriet. Pehr Ulfsax ägde vid denna tid även Nyatorp. Familjen Ulfsax flyttade från Nabben till Uråsa 1812. Omyndiga dottern fröken Lovisa Ulfsax, född 1784 äger 1/10 av säteriet och har tilldelats åker i lilla Skägganäs samt åker i StoraSkägganäsm.m. Sonen Fredrik Ulfsax, född 1788, död 1806 äger 1/5 av säteriet och har vid delning tilldelats Skägganäs.
År 1813 inköptes 1/4, 1/6 av säteriet av Måns Persson Mörk (Mörkamassen), född 1777 i Jämshög och hans hustru Hanna Svensdotter, född 1781. Måns Persson Mörk överlät gården 1822 till Sven Nilsson, född 1772 i Aneboda och hans hustru Marie Håkansdotter, född 1775 i Moheda. Familjen Mäns Persson Mörk bodde därefter inhyses hos familjen Sven Nilsson. Enligt husförhörslängd 1849 — 1855 var Måns Persson Mörk, hustrun Hanna och dottern Bengta skrivna på Kläcklinge backstuga. Måns Persson Mörk dog utfattig.
År 1815 blev två bröder ägare av 1/4 av säteriet, Samuel Johan Sjöberger, född 1793 i Gammalstorp, och Peter Jakob Sjöberger, född 1798. Dessa bröder sålde gården 1817 och den delades i två åttondelar. 1/8 såldes till Erngissel Clementsson, född 1773 i Almundsryd och hustrun Christina Nilsdotter, född 1783. 1/8 såldes till Olof Sunesson, född 1774 i Almundsryd och hans hustru Karin Johansdotter, född 1778. Inhyses bodde hos Olof Sunesson Anders Branting, född 1795 i Skatelöv.
Gustava Ulfsax, född 1806 i Berga, dottern Karin Ulrica, född 1806, utflyttade till Almundsryd 1817. Senare ägare, änkan Karin Johansdotter och sonen Sune Olofsson, född 1802, dottern Elin Olofsdotter, född 1805, ägare av 1/32 Storelycke, död 1896, sonen Jon Olofsson, född 1810, blev ägare av 3/32 Storelycke, även bonde i Bökudden. År 1817 inflyttade från Tingsås Nils Knutsson, född 1758, och hans hustru Maria Johansdotter, född 1759 i Tingsås och blev ägare till 1/8 av säteriet. År 1822 överläts gården till sonen Knut Nilsson, född 1798 och hustrun Britta Nilsdotter, född 1796 i Kalvsvik.
Av lantmäterihandlingar 1809 framgår att änkan Maria Elisabet Ulfsax Wickenberg har vid arvsskifte som ägare av halva säteriet blivit tilldelad hela södra delen av ön. Per Ulfsax 1/5 av säteriet, det utgör gårdarna Nabben och Nyatorp.


Bilder och dokument från Kläcklingen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .