Femstenar rör

Kategori: Ej definierat, se platsbeskrivning

Fem stenar rör
Markering av den plats där Björksta, Tortuna och Sevlla socknar möts

Koordinater: 59.718299, 16.757894

Information om Femstenar rör

Fem stenar rör
Markering av den plats där Björksta, Tortuna och Sevlla socknar mötsGränsmärken
Källa: Skogsstyrelsen/ Länsstyrelsen

Gränsmärken har anlagts och använts under lång tid. Föreskrifter för hur gräns mellan socknar och byar skall vara markerade finns omnämnda redan i Magnus Erikssons landslag. Ett av de vanligaste äldre gränsmärken som finns omnämnda där är femstenarröret.

Det består i en rest sten, kallad hjärtsten, omgiven av fyra mindre stenar som kallas biliggare. De är ofta orienterade efter huvudvädersträcken, men de kan också stå i riktningen för en gränslinje. Man kan se på biliggaren om den ligger- eller legat- i en gränslinje, om den är en flat rest sten står den i linje med en gräns, annars är den rund. Oftast är stenarna placerade på ett postament, en kallmurad sockel av grovhuggen stenar vilken kan ha varierande höjd, men ibland är fundamentet direkt i marken. Utanför själva femstenarröret finns ibland utliggare. Det är resta stenar som ligger 6 – 18 meter från femstenarröret, i en gränslinje. Der händer att även de är uppställda i ett postament.

Ibland har femstenarrör förändrats och byggts om så att flera, eller alla biliggare försvunnit.

När skogsmarken från sent 1700- tal började skiftades ut mellan fastighetsägarna i en by, genom storskiftet eller laga skiftet, markerade man ofta de nya gränserna med enkla gränsrösen. De består ofta av några få stenar med en uppställd visare i mitten.

Om ett gränsmärke står i en gräns spm inte längre gäller kan det klassas som en fast fornlämning.


Bilder och dokument från Femstenar rör

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lars-Göran Vendlegård