Björnmora, Bjônnmora

Kategori: Skogsområde

Koordinater: 62.369365, 13.577111

Information om Björnmora, Bjônnmora

Här är i dag talldominerad ungskog, men förr fanns på platsen en granmor, genom vilken en gångstig upp mot Sonfjället ledde. Ungefär här vek också kyrkvägen från fäbodarna vid fjället av mot Hede. Här fanns förr det så kallade Jo Tols-trädet, som dock enbart var en låga på 1900-talet och som nu är försvunnet. På platsen finns dock ett stort stenblock, på vilket man kan se några ganska otydliga inskriptioner: J T S 1699 (eller möjligen -79). Förmodligen har man vid något senare tillfälle på stenen ristat in vad som ursprungligen stod på trädet, men ristningen kan förstås också vara i original.

Anledningen till att det finns minnesmärken här är att en man från Hede, som alltså hette Jon Tolsson eller något liknande, i slutet av 1600-talet avled i samband med jakt på Källsjöberget. Hans hund försökte då få liv i sin husse genom att slicka honom i ansiktet, men efter att ha sysslat med detta så idogt att Jo blivit rätt så skinnflådd gav hunden upp och sprang ned på byn. Där förstod man att något hänt och lät hunden visa vägen till sin hädangångne husbonde. När man bar hem honom till Hede vilade man på den här platsen, som väl var lämplig om inte för annat så för att man då fick en riktig stig att gå efter.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Eriksson