Stensätter

Kategori: Hembygdsgård

Visa karta
Stensätter
Koordinater: 58.412796, 15.961128

Information om Stensätter

Örtomta hembygdsförenings hembygdsgård.

Stensätter är ett s.k. jordtorp och platsen återfinns på 1725 års sockenkarta.Ett jordtorp uppläts på adelns och bönders mark. Innehavaren fick bruka torpet på livstid mot ersättning i form av dagsverken och/eller pengar. Torpinnehavet var skattefritt. Nuvarande torp på Stensätter byggdes på 1800-talets andra hälft, sannolikt i samband med skiftesreformen. I området runt Stensätter har det funnits mänsklig aktivitet i minst 1500 år, om det vittnar grusåsens järnåldersgravar och vi vet att det funnits tidigare bebyggelse vid nuvarande Stensätter och Hagsdal. Utanför torpets norra stenmur stryker en gammal sockenväg och källan i backen mot Hagsdal har lämnat gott vatten i många år. Linköpings kommun har ägt marken runt Stensätter med tanke på att någon gång använda gruset i åsen till byggnationer o dyl. Sista familjen som bodde på torpet var ”Kalle i Stensätter”, Arvid Karlsson, med hustru Alma och döttrarna Agnes, Signe, Svea och Rut. Rut var född 1916 och gift Gustavsson. Kalle var skomakare på vintrarna och arbetade i grustag i Ringstorp resten av året. På torpet fanns två kor och julgris. Ingen el eller vatten fanns indraget på torpet utan vatten fick hämtas i källan som ligger ca 200 meter bakom stugan.Idag är el indragen i såväl stuga som ladugård och Loge. Efter föräldrarnas bortgång övertog Rut torpet som sommarstuga fram till 1989 då Örtomta Hembygdsförening fick disponera det fram till 1996 då föreningen friköpte torpet på avstyckad mark av Linköpings kommun. I torpet finns möbler som Rut Gustavsson skänkte vid övertagandet. En del av dessa kan sägas vara tidstypiska. En rejäl bakugn är inmurad i murstocken och används än idag för bakning i samband med aktiviteter i torpet. På vinden har ett litet museum med gamla ting inretts.


Bilder och dokument från Stensätter

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2