Herbergshults Mellangård

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.872679, 15.413477

Information om Herbergshults Mellangård

Mellangårdens mangårdsbyggnad låg öster om den sist byggda mangårdsbyggnaden och användes som bostad åt drängar och pigor. Den senare byggnaden, som revs 1975, uppfördes 1895.Herbergshult utvecklades till en gårdsby med tre gårdar, Norr-, Mellan- och Södergården. De var, troligen från mitten av 1500-talet, satta i Norrgården ¾ dels mantal, Mellangården ½ mantal och Södergården ¾ dels mantal, således en gårdsby omfattande 2 mantal. Det tycks, som om gårdarna under 1500 och 1600-talet var i dåligt skick. De låg, enligt Leonard Fredrik Rääf, periodiskt öde på grund av att de var för högt beskattade i förhållande till bärigheten. De var således satta i för högt mantal.

I 1735- års jordrannsakan tas följande upp angående Mellangården:
Mellangården var skatte om ¾-dels mantal i rote 63 med två åbor. Samfälld god skog och allt lika med föregående hemman. En backstuga Skärpet.

1758 gjorde man ett försök till storskifte. Det kunde inte genomföras utan sämjeskifte begärdes. 1857 och 1872 begärde man enligt anteckningar på lantmäteriet i Östergötland laga skifte. Ingen av gångerna gick skiftet att genomföra. Gårdsbyn blev således aldrig skiftad och därmed saknas också äldre kartor. I lantmäteriets handlingar finns ett antal gränsbestämningar under företrädesvis 1800- och 1900-talen. Från 1935 och fram till 1971 gjordes ett antal hopläggningar.

1876 ägdes Mellangården, ¾-dels mantal, av till 1/8-dels mantal Johannes Larsson (f 1801) och hans hustru Magdalena Samuelsdotter (f 1797) och till ¼-dels mantal Petter Israel Andersson-Berg (f 1819) och hans hustru Stina-Maja Börjesdotter (f 1811). Johannes och Magdalena kom till gården 1857 och flyttade 1875. Petter och Stina-Maja flyttade in 1858 och flyttade ut 1876. De resterande 3/8-dels mantal ägdes från 1858 av Gustav Fredrik Carlsson (f 1817) och hans hustru Lovisa Ulrika Jonsdotter (f 1818). Gustav var äldre bror till Södergårdens Anders Petter Carlsson.

Enligt köpekontrakt daterat 27 april 1874 köpte Anders Peter Carlsson 1/8 dels mantal Mellangården med tillhörande andelar i torpen av Johannes och Magdalena Larsson för 3.000 riksdaler. Tillträde och betalning skulle ske 14 mars 1876.
¼ dels mantal Mellangården köpte ovannämnde Anders Peter Carlsson enligt köpekontrakt av makarna Berg för 8.000 kronor, med tillträde 13 mars 1876.

Enligt ett köpekontrakt daterat 20 april 1850 hade Anders Petter även köpt 3/8 dels mantal Mellangården av Catharina Simonsdotter för 1.000 riksdaler riksmynt med tillträde 14 mars 1852.

Anders Petter Carlsson fick två barn, Anders Fredrik (1853-1934) och Carolina Matilda (1858-1893). 1894 står Anders Fredrik med sin hustru Catarina Charlotta Johansdotter (1854-1916) som ensam ägare av hela Herbergshult, lagfartsdatum 13 februari 1894.

1907 sålde de gården till Kungl Maj:t med lagfart beviljad 30 september 1907.

1935 skedde en sammanläggning av de tre gårdarna, som då blev Herbergshult 4:1, omfattande 2 mantal. 1938 avstyckade kronan huvudgården, som då kom att omfatta 84 hektar, varav 24 hektar åkermark jämte byggnader. Den avstyckade enheten köptes 1941 av arrendatorn Johan Edvard Carlsson och hans hustru Elin Matilda Johansson. 1949 sålde de i sin tur till Karl Dahlgren-Eriksson och hans hustru Tekla. De brukade gården fram till 1962, då Kungl. Maj:t återköpte gården för 75 000 kronor. Staten är fortfarande ägare av gården.

I huvudbyggnaden, uppförd 1895 bodde:
1895-1908 Anders Fredrik Andersson och hans hustru Catarina Johansdotter
1908-1922 Karl Gustav Germundsson och hans hustru Carolina Svensdotter
1922-1949 John Edvard Carlsson och hans hustru Elin Matilda Johansson
1949-1962 Karl Dahlgren och hans hustru Tekla.
1962-1975 stod huset obebott med undantag av några år kring 1970, då en grupp s k ”gröna vågare” hyrde av domänverket.
1974-75 revs det sista huset i den tidigare byn.


Bilder och dokument från Herbergshults Mellangård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson