Sonstorp

Kategori: Gård

Koordinater: 57.952652, 15.408882

Information om Sonstorp

Skattefrälsegården Sånstorp är belägen i Svanboskaten. Man kommer dit från Kisavägen med avtag mot Smedstorp, Lidhult eller längre söderut, avtag mot Svenningeby. Markerna gränsar i öster mot Ringsjön , i norr mot Holmarp och Svenningeby, i väster mot Svana och i söder mot Lidhult.
Sonstorp stavas ömsom med ”å” och ömsom med ”o”.

Gården köptes 1933 av Gustav och Amanda Pettersson. Deras son Ingemar Pettersson tog över efter dem och brukade gården till sin ålders höst. 1996 köpte Magnus och Susanne Gustavsson gården och husen blev till fritidsbostad.

1930 styckades ca 9 hektar av kring torpet Kvarnstugan och såldes till Sjunning Johansson.

Gården finns inte med i 1562-års frälselängd. Den torde dock vara av medeltida ursprung. Folke Åkerman återger i sin bok ”Ydre Härads Gårdar” en beskrivning från 1551 över de pantgods, som Axel Eriksson Bielke hade efter Måns Bonde:

”Ydre Wy socken, Sånstorp en gård ligger ytarft y socken nordann iffrån kyrkan. Illa bygder åker och eng ligger höglytt och vidlyy. Såndt och öriordt. Then bonder som der boor uppå får om året 3 tiaz. Eng hafver han till 4 winther lass hö. Ingen skog utan som han köper av androm. Intet utrymme utan metth gårdom grippitt. Passligt mulbete litet fiskevaten y Rödingssöö med sänkemälar. En humblegård om 2 pund. Räntar landgillessmör 2 1/2 pund, arbete penningar 1 mark örtugar. Konungahästar 2, hushästar 2, husbondeshästar 4, fogdehästar 2.”

Som synes en gård med en tämligen dålig bärighet. Trots det var den troligen under 1500-talet satt i 1 mantal . Detta mot bakgrund av, att den 1663 förmedlades till 3/4-dels mantal. Som framgår nedan hade ytterligare en förmedling skett, så att den 1735 var satt i ½ mantal.

Vid 1735-års jordrannsakan skrevs Sånstorp:
”En frälsegård om ½ mantal i rote 122 med en åbo, ägs av Johan Stråle . Svag skog, endast till bränsle och fång.”

I kyrkböckerna finns de första noterade boende på gården på 1640-talet. Det var Gudmund och hans hustru. Efter detta har ett trettiotal familjer med ca 150 personer levt på gården. Den adel, som ägt gården, har aldrig bott på platsen, utan den har fungerat som landbohemman . Den förste ägaren till gården, som bott på platsen, var till synes ovannämnda ofrälse familjen Måns Andersson.

I ”Sveriges bebyggelse” från 1940-talet uppges gården vara på 67 hektar, varav 9 var åker och 58 skog. Mangårdsbyggnad om fyra rum och kök. Ladugård för tre hästar och 15 nötkreatur. Ägare sedan 1933 Gustav och Amanda Pettersson.

I länsmuseets bebyggelseinventering från 1989 tas följande byggnader upp:
• 1 bostad, 1.5 våning byggår omkring 1840 ombyggt 1900
• 1 bod ” c 1900-1910
• 1 f d bostad ” 1700-tal
• 1 vedskjul –
• 1 ladugård ” 1914


Bilder och dokument från Sonstorp

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Sonstorp
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson