Lidhult

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 57.947158, 15.399694

Information om Lidhult

Lidhult är en samlad bebyggelse med tre hemman:
Lidhults Södergård, 2:1
Lidhult Norrgård, Ekäng, 1:2
Lidhult Norrgård, 1:3Skattekronogården Lidhult låg i Svanboskaten ca 3 kilometer in på Smedstorpsvägen från Kisavägen. Gården gränsar i öster till Älvsmålen, i norr till Sonstorp, i väster till Svana, i sydväst och syd till Målen och Smedstorp.

Gårdens historia börjar sannolikt för 1000-talet år sedan. Namnets tolkning är besvärlig enligt Robert Norrby. Han kan inte med bestämdhet ange betydelsen. Första gången han fann namnet skrivet var 1332 och då ”Lidhaholt”. Skrivningen har inte varierat nämnvärt under århundradena.

Erengisle Platas dotter Katarina var 1332 ägare till Lidhult genom fädernearv. Hennes inriktning var att tjäna Herren. År som ovan antog hon nunnedoket, och samma dag skänkte hon hälften av Lidhult, samt lika andel i hus och lösöre, till Skänninge kloster. Hon hade ett förbehåll, att andra hälften skulle gå till hennes egna nödvändiga behov under livstiden.

1615 fanns det två åbor på gården.

I 1735 års jordrannsakan förtecknades Lidhult enligt följande:
”Norrgården var krono om ½ mantal i rote 57 med två åbor. Litet fång- fälleskog på samfälld mark men inget fiske. Kvarn men ingen såg eller torp.
Södergården om ½ mantal med två åbor. Lika som föregående. Kvarn i rote 79.”

1753 förtecknas ett skatteköpsbrev på tre hemman, varav Norrgården ¼ mantal, Södergården ½ mantal samt en tredje gård om ¼ mantal.

1912 genomfördes laga skifte. Den hemmansdel, som hörde till Norrgården, och som ägdes av Johan August och Gustava Axelsson, fick flytta sina byggnader ca 500 meter sydöst ut.

Idag brukas samtliga hemmanen som frånbruk.

I boken ” Norra Vi gårdar” finns mer att läsa om Lidhult. Boken finns att köpa hos Norra Vi Hembygdsförening.


Bilder och dokument från Lidhult

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson