Hultsby

Kategori: By

Hultsby är en av de ursprungliga centrala byarna i Ryssby socken.

Koordinater: 56.803224, 16.376660

Information om Hultsby

Hultsby är en av de ursprungliga centrala byarna i Ryssby socken.Förleden i byns namn skall enligt källan Ryssby Socken ha betydelsen ”liten skogsdunge”. Byn har enligt samma källa tre jordregisterfastigheter (brukningsenheter/gårdar), men vid studium av exempelvis husförhörslängderna framgår att där tidigare funnits betydligt fler gårdar. En del av enheterna är sedan länge sammanlaga med gårdskomplexet Ryssbylund.
Byns marker sträcker sig från nuvarande Rockneby samhälle och österut till Kalmarsund. Även en del öar och holmar i sundet hör till Hultsby. Dessa är Bytesholmen, Ekeholmen, Hultsbyö, Hultsbyögrunden, Hultsby Långgrund, Ränggrundet, Hultsby Röskär, Hultsby själgrund och Tallen.
Bostadsområdet vid Braåkersgatan i Rockneby samhälle ligger på mark som hört till Hultsby. Gatnamnet hänsyftar på båtsmannen eller båtsmännen Braa och åkern som hörde till båtsmanstorpet.
Vid Ryssbyån i Hultsby inrättade Ryssby kommun på sin tid ett avloppsreningsverk, Det är numera nedlagt (avloppet direkt till Kalmar kommuns reningsverk) och där finns nu i stället en fiskodling i dammarna.
Vid läsning av husförhörslängderna från gångna tider noteras en avvikelse från andra byar och gårdar i socknen. Detta gäller det ringa antalet av torp och torpare. Visserligen skulle byn hålla två båtsmän med torp, men i övrigt var där jämförelse vis få torp. Bönderna drev sina gårdar med hjälp av drängar och statare.


Bilder och dokument från Hultsby

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson