Uggelkulla

Kategori: Torp

Koordinater: 58.994583, 15.617394

Information om Uggelkulla

1815 JAA Uggelkulla, 1 torp. Ord. Dagsverken 96. Peng. Banco :3:6 Rd. Smör 10 mk. (marker, 1 mark=425 g). Tackjärnskörning 8 skeppund (1,6 ton). Ved 2 famnar (8m3). Löv 12 tjog.
1847 ÅB Uggelkulla: Syn 21 oktober 1847. Avträdare: Petter Persson som brukat torpet sedan 14 mars 1815. Tillträdare: sin måg Otto Fredric Nilsson fr.o.m. 14 mars 1848.
1883 ÅB Brukningskontrakt 14 mars 1883. Otto Fredrik Nilsson. Kr 147,60/år.
1890 JTG Ny stuga och bod vid Ugglekulla byggda. Gamla förstörda genom brand på våren. Torparen fick utan ersättning verkställa all körning, allt övrigt bekostades av bruket.
1892 ÅB Uggelkulla: Syn 8 september 1892. Avträdare: Otto Fr. Nilssons Sterbhus, enkan Anna Sofia Larsdotter och 6 barn, därav 2 omyndiga. Tillträdare: Otto Fredriks son Fredrik Ottosson.
1895 SC Hfl 1891-1895. I Uggelkulla bor torparen Fredrik Ottosson f 1848, hustrun Christina Charlotta Persdotter f 1850. 4 barn födda 1873 – 1885.
1892 ÅB Stuga och magasin nyuppförda efter branden 1890. Svinhus och vagnshus fanns vid syn 1847 och finns fortfarande kvar 2007.
1893 ÅB Uggelkulla: Brukningskontrakt 14 mars 1893. Fredrik Ottosson. Kr 149,38/år. Kolning 140 läster.
1949 ÅB Uggelkulla: Arrendekontrakt 14 mars 1949 – 14 mars 1954: Rune Eriksson, Sågartorpet och Allan Pettersson, Bränntorp. 250 kr/år. 14 mars 1954 – 14 mars 1955: Rune Eriksson, Sågartorpet. Några år senare planterades skog på åkrarna.
2001 ÅB/SC Namnet Uggelkulla finns med på en karta från 1688. I början på 1800-talet hette torparen Per Persson, född 17/12 1782. Han var Alf Stenbergs farfars farfar. I början på 1900-talet arrenderades Uggelkulla av Gustav Andersson, född 20/8 1868 och hustrun Alma, född Eriksson 4/3 1875. De flyttade till Mörtsjö någon gång före 1914 och till Råå i Regna 1929. Enligt Inga Broms mor Agnes Larsson, som växte upp vid Skira i början på 1900-talet, bodde och arbetade då en skomakare på det lilla vindsrummet. Hon gick dit och fick skor lagade.
2001 ÅB/SC Senare har Uggelkulla arrenderats av Djupström, sönerna Evert och Gunnar var duktiga skidåkare. Karl och Margit Karlsson 1929-1939, Harald och Jenny Andersson 1939-1949. Torpet blev sedan sommartorp för sågverksinspektor Hugo Karlsson i Kilsmo. Efter stormfällningen 3 januari 1954 blev det skogshuggarförläggning för arbetare från Holmens Bruk, som köpte omkullblåst skog av Brevens Bruk. Från 1956 hyrs torpet av SMU i Brevens bruk, senare Brevens bruks frikyrkoförsamling [till 2009].

Bilder och dokument från Uggelkulla

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2