Stafsinge by

Kategori: By

Visa karta
Stafsinge by
Koordinater: 56.917436, 12.488021

Information om Stafsinge by

Ortnamnet Stafsinge har stavats på många olika sätt, det står bland annat att läsa om i ”En bok om Stafsinge” som utgavs 1992. Redan på 1300-talet stavades sockennamnet Stefsinge, därefter framåt i tiden Stafsinghe, Stafsynghe, Stauffzinge, Staffsinge och från 1718 Stafsinge som vi stavar det idag.

När det gäller fornminnen i församlingen så är Stomma kulle det allra förnämsta och ligger söder om kyrkan. Det är en ättehög, en av de större i Halland med en omkrets av cirka 130 meter och nuvarande höjd 4 meter. En bit från högen finns en stor vårdsten, cirka 3,5 meter hög och 2,3 meter bred. Utsikten från kullen är fantastiskt vacker över nejden.

Till fornminnen kan också räknas det stora klapperstensfältet vid Agerör. Det är en mäktig istidslämning som kallas för Agerörs mal. Stenarna har under tidernas lopp formats och slipats av havets vågor. Om fornlämningar finns mer att läsa i ”En bok om Stafsinge” där en av författarna, Maj-Britt Bennheden skrivit om detta.

Bexell skriver om Stafsinge 1819 att socknen är till en betydlig del belägen vid strandkusten. Genom socknen går både den gamla och den nya landsvägen mellan Falkenberg och Morup. Den förra genare, går nära stranden, den senare däremot går upp åt Stafsinge kyrka och Ramsjön ligger emellan dem bägge.

Ungefär mitt i Stafsinge församling finns en slättbygd, idag på nära 3.000 tunnland fin åkerjord, som ända fram till 1852 under stor del av året var täckt med vatten och kallades Ramsjön. Det djupaste partiet fanns vid gränsen till Morup.

I Stafsinge församling finns en kyrka och ett kapell.  Kyrkan som vi kan kalla ”den nya” byggdes på en höjd nära ättehögen Stomma kulle och invigdes  1863. Då hade ”den gamla” kyrkan tjänat ut och revs samma år som Stafsinge nya kyrka var färdig. Stafsinge gamla kyrka som var från 1100-talet, låg cirka en och en halv kilometer öster om den nuvarande, vid vägen mellan Stafsinge och Vinberg. Platsen finns kvar med några gamla gravstenar och den är omgärdad av träd och en stengärdsgård. I mitten är det märkt ut hur stor kyrkan varit och det står ett träkors som invigdes 1958. En vacker grind som tillverkats av lantbrukare Runo Andersson, välkomnar besökare till denna fina plats som påminner oss om gången tid.

Hässlås kapell ligger i den nordostligaste delen av församlingen och kom delvis till på grund av att vägen till Stafsinge kyrka var ganska lång. Gudstjänster hade hållits i Hässlås skola sedan 1914, men nu undrade man om inte det var dags för en värdigare gudstjänstlokal. Folkskollärare Gustaf Bengtsson var personen som 1924 kommit med idéen och kapellet stod klart och invigdes 1927.

Tiderna  har förändrats, så och när det gäller byn runt kyrkan. Prästgården är såld, så församlingsprästen med familj bor inte längre där och i den så kallade kantorsbostaden bor inte heller kantorn.

Ålderdomshemmet som låg nära prästgården såldes och de som bodde där flyttade in i ett nytt, nämligen Solhaga som ligger närmre Falkenberg. Stålagårds skola är nedlagd, liksom en kvarn som långt tidigare upphört och låg i byn.

En gård samt några villor har rivits eller flyttats på grund av den nya sträckningen av järnvägen. Ett dubbelspår som invigdes 2008, skär rakt igenom byn strax öster om kyrkan. Det gamla järnvägsspåret som gick mellan kyrkan och Skogstorp är numera ett industrispår.


Bilder och dokument från Stafsinge by

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nial Rosgardt
Föreningsredaktör för Bygdeband Morup-Stafsinge Hembydsförening kontakt , nial.nros@gmail.com , tel 034694238. 0706215708