Smackstället

Kategori: Bebyggelselämning

Smackstället var ett litet hus med de ungefärliga måtten 5,5 x 7 m beläget på ”Mon” i Böle.

Koordinater: 56.851627, 16.287252

Information om Smackstället

Smackstället var ett litet hus med de ungefärliga måtten 5,5 x 7 m beläget på ”Mon” i Böle.Smackstället låg i åkerkanten på Mon på ägorna till Böle nr 1 och det enda som numera påminner om att här funnits bebyggelse är några grundstenar, resterna av en källare och riklig förekomst av vintergröna (Pelle Vinkel).
Här bodde sedan 1860-talet och in på 1900-talet arbetaren och korgmakaren Carl Johan Petersson med familj. Han hette enligt husförhörslängderna Petersson men kallade sig Persson, vilket var ganska vanligt på den tiden. På 1890-talet noterades i kyrkboken att Carl Johan var sjuklig.
Hustrun i familjen hette Cajsa Maria Nilsdotter och barnen var Peter August född 1867 och Carl Gustaf född 1869. Enligt uppgift var båda sönerna något förståndshandikappade. De blev båda frikallade från värnplikten av den anledningen.
Vår minnesgoda källa Bengt Petersson noterar i sin skrift ”Böle med omnejd” (källa) att Carl Johan och sönerna tillverkade potatiskorgar och mangelkorgar, som sönerna drog på en dragkärra in till Kalmar (3 mil) och sålde på torget. För att förhindra onda makters spel sköt de ett skott med mynningsladdare genom dragkärrans hjul före den långa vandringen in till Kalmar. Till och med då Carl Johan var död och skulle föras till Ryssby kyrkogård sköt de ett skott över kistan för att allt skulle gå väl.
På våren 1984 företog medlemmar i Böle intresseförening en cykeltur runt till en del torpställen i byn. De noterade då att bostadshuset på Smackstället haft de ungefärliga måtten 7 x 5,5 m och att där funnits en källare med måtten ca 3 x 3,5 m. Deltagare i cykelturen visste berätta att Karl-Gustav slutat sina dagar på 1940-talet på ålderdomshemmet i Persmåla och att Peter August slutat sitt liv i Nybro.
Bostadshuset på Smackstället köptes av lantbrukaren Albert Johansson i Hultsby. Han flyttade det till sin gård och använde det som svinhus.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson