Vrenaån

Kategori: Å

Visa karta
Vrenaån
Koordinater: 58.858152, 16.703547

Information om Vrenaån

Ån rinner mellan sjöarna Hallbosjön och Långhalsen. Den har troligen gett upphov till namnet Vrena. Vrena skrevs på 1300-talet som Wreno.  Ordet vren betyder motspänstig eller rörelse och det syftade troligen på åns strömmande vatten.                                                                                                                                                                                                 Det strömmande vattnet har sedan medeltiden använts för att driva kvarnar.  På en karta från 1670-talet ser vi var en av kvarnarna var placerade på åns södra sida. Det har även funnits kvarnar längre uppströms och under en tid även en såg, alla på södra sidan. Under kvarntiden dämdes ån upp för att få högre fallhöjd. Ån har även använts för att flotta timmer ner till den såg som låg vid Långhalsens strand.
Vattennivån i sjöarna Yngaren, Hallbosjön och Långhalsen sänktes med två meter år 1857. Då blev vattennivån i ån betydligt lägre och sjöarnas nivå tillåts numera inte att variera så mycket som innan sänkningen.
Över ån har sedan minst 1600-talet funnits en eller flera broar. Över ån leder, räknat uppifrån:

  • en gång-och cykelbro som den gamla vägbron byggd 1924, nu är ändrad till,
  • vägbron byggd på 1950-talet för landsvägen RV52,
  • en gång och kulvertbro för fabrikens behov,
  • vägbron enbart för fabrikens behov
  • och längst ner järnvägsbron på sina nyare betongfundament.

GM


Bilder och dokument från Vrenaån

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Teddy Munkesjö
Jag är föreningsredaktör för Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 0705 49 75 63 eller skriv till mig på adressen teddy.munkesjo@gmail.com.